Kärnkraftverkens personal måste vara kompetent och seriös

Statens strålskyddsinstitut (SSI) stoppar den 21 juni slutdeponeringen av kärnavfall i Forsmark. Enligt SSI lever Svensk Kärnbränslehantering, som ansvarar för driften, inte upp till strålskyddskraven.Trots upprepade påpekanden, har man dröjt med redovisningar och lämnat otillräckligt utredningsmaterial. Jag är förespråkare av kärnkraft, på kort sikt bör vi öka utbyggnad och produktion. Kärnbränslet måste också utnyttjas mer effektivt, positivt är också att avfallsmängden då minskar.
Temperaturhöjningen på vår planet måste plana ut. Och det snabbt. Mer kärnkraft kan hjälpa. Andra alternativa energiformer, skall det också satsas kraftfullt på. När vi kan ersätta kärnkraften med andra energikällor, så tycker jag att vi skall göra det. Men det är en bra bit dit.

"Våra kärnkraftverk fungerar bra och personalen har hög kompetens". Hmmm... Det slarv och den slapphet, som kommit i dagen under kort tid är inte acceptabel. Tidigare i år avslöjades, att utsläppet av radioaktivt material till luft, var betydligt större (300 %) än vad man trodde. Fel i mätningarna hade pågått sedan 2004!  Flera incidenter, mer eller mindre farliga, har avslöjats.  Mycket allvarligt är att Forsmark har försökt mörka dessa händelser.
Visserligen sparkades vd:n, ledningen har stor betydelse för versamhetens kvalitet.
Men man undrar om personalen i övrigt, har tillräcklig kompetens och rätt förhållningssätt.
En del med insyn i branschen, menar att så icke är fallet.
Snart inleder IAEA sin granskning av Forsmark. Det skall bli intressant och se vad resultatet blir.
image2        
Det neutrala Sverige spionerade

Sverige bedrev under andra världskriget en omfattande signal- och fotospaning. Man flög bl.a. in över Peenemünde i Tyskland och fotograferade. Peenemünde var en stor flottbas och där låg även basen för raketförsök (V1 och V2). Sverige bevakade även ön Ösel vid den baltiska kusten, då man misstänkte att ryssarna höll på med raketförsök där. Flygplanen man använde saknade nationalitetsbeteckningar. Hela kuststräckan från Tyskland upp till Finland kartlades. Sverige skickade in agenter i de baltiska staterna. Det var ett mycket riskabelt företag och förlusterna blev också stora.
Ryssarna kände till svenskarnas verksamhet (Stig Wennerström?) och i maj 1952 hade man tröttnat. Sovjets utrikesminister Zorin påstod sig ha bevis för svensk underrättelseverksamhet. Cirka tre veckor senare sköts en svensk DC3:a, full av amerikansk elektronisk utrustning, på spaningsuppdrag över Östersjön, ned av Sovjetunionen.
Sverige hade under 1950-talet ett aktivt samarbete med USA kring avancerad radarteknologi, ett samarbete som byggdes upp av Stig Wennerström, flygattaché i Washington.
I februari 1952, några månader innan nedskjutningen, hade Wennerström deltagit i ett möte på FOA om de aktuella signal- och radarspaningarna. Försvarsmaktens info om DC3:an.

År 2004 bärgades flygplanskroppen. 2007 är den civila haveriutredningen klar.
Läs om DC3:ans sista färd på SVT:s webbplats.


Det "neutrala" Sverige och andra världskriget

Ett monument över Raoul Wallenberg avtäcktes i fredags i Göteborg. Det kom mig att tänka på den kluvna och kontroversiella hållning, som Sverige intog under andra världskriget.
Man hjälpte Tyskland,  men man hjälpte även de allierade.
Här belyser jag något om hjälpen till Tyskland.
Efter långvariga påtryckningar från Tyskland, gav den svenska regeringen vika och tillät tyska trupper och materiel att transporteras genom vårt land till Norge.
Men hur omfattande var det? Mycket!
Transporterna, 1940-1943, skedde inte enbart utefter västkusten, utan upp genom landet på flera järnvägslinjer. En gick via Storlien-Östersund-Riksgränsen, där tysk trupp sedan transporterades till Narvik och Trondheim.
Vidare tilläts trupptransporter över Boden och Haparanda till finska Lappland.
Luleå hade stor strategisk betydelse för tyskarnas verksamhet i Narvik och Nordkalotten. Staden  var en viktig utskeppningshamn för malm och trä, därför byggdes hamnen och järnvägsnätet om. I Luleå hade tyskarna flera förrådsbyggnader. Det största låg i Karlshäll, stickspåren från järnvägen betaldes av tyska staten. Svensk polis- och tullpersonal vaktade!
Total transporterades 2,1 miljoner tyska soldater och 100.000 vagnslaster med vapen och utrustning. Tyskland fick tillgång till järnvägsnätet, telefonnätet, begränsade delar av vårt luftrum och territorialvatten. Svenska flottenheter agerade eskort för ett 60-tal tyska konvojer! 
Det mesta om den tyska verksamheten hölls hemlig eller förminskades i omfattning. Mörkläggningen pågick mycket länge. Mot slutet av kriget, när Tysklands nederlag närmade sig, fick de allierade vårt stora stöd.
Sverige har aldrig varit neutralt.

RSS 2.0