Kärnkraftverkens personal måste vara kompetent och seriös

Statens strålskyddsinstitut (SSI) stoppar den 21 juni slutdeponeringen av kärnavfall i Forsmark. Enligt SSI lever Svensk Kärnbränslehantering, som ansvarar för driften, inte upp till strålskyddskraven.Trots upprepade påpekanden, har man dröjt med redovisningar och lämnat otillräckligt utredningsmaterial. Jag är förespråkare av kärnkraft, på kort sikt bör vi öka utbyggnad och produktion. Kärnbränslet måste också utnyttjas mer effektivt, positivt är också att avfallsmängden då minskar.
Temperaturhöjningen på vår planet måste plana ut. Och det snabbt. Mer kärnkraft kan hjälpa. Andra alternativa energiformer, skall det också satsas kraftfullt på. När vi kan ersätta kärnkraften med andra energikällor, så tycker jag att vi skall göra det. Men det är en bra bit dit.

"Våra kärnkraftverk fungerar bra och personalen har hög kompetens". Hmmm... Det slarv och den slapphet, som kommit i dagen under kort tid är inte acceptabel. Tidigare i år avslöjades, att utsläppet av radioaktivt material till luft, var betydligt större (300 %) än vad man trodde. Fel i mätningarna hade pågått sedan 2004!  Flera incidenter, mer eller mindre farliga, har avslöjats.  Mycket allvarligt är att Forsmark har försökt mörka dessa händelser.
Visserligen sparkades vd:n, ledningen har stor betydelse för versamhetens kvalitet.
Men man undrar om personalen i övrigt, har tillräcklig kompetens och rätt förhållningssätt.
En del med insyn i branschen, menar att så icke är fallet.
Snart inleder IAEA sin granskning av Forsmark. Det skall bli intressant och se vad resultatet blir.
image2        
RSS 2.0